Általános Üzleti Szabályzat

Általános Üzleti Feltételek

Itt találhatja a honlaplátogató a Horváth és Lukács Galéria Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) Általános Szerződési Feltételei-ről szóló tájékoztatást („ÁÜF”), mely minden olyan üzleti tranzakcióra vonatkoznak, amely az ügyfél és a szolgáltató között létrejött helyszíni vásárlás során. A szolgáltató online kereskedelemmel nem él!

1. Kiválasztás és megrendelés

A Horváth és Lukács Galéria üzleteiben (Sopron, Nagycenk) kivételes széles képkeretkínálattal várja ügyfeleit. A szolgáltató legjobb tudása szerint látja el szakmai tanácsaival az ügyfeleit a megfelelő képkeret kiválasztása során, figyelembe véve az ügyfelei egyedi kívánságait és a technikai megvalósíthatóságot. A szolgáltató nem működtet online áruházat, így online vásárlásra lehetőség nincs! Az itt felsorolt információk betekintést nyújtanak a szolgáltató termékeibe és a szolgáltatásaiba. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa ezen információkat. A szolgáltató üzleteiben a termékpaletta áttekintéséhez és a képhez való hozzápróbálás céljából ill. az optimális kiválasztás érdekében képkeretmintákat bocsát az ügyfél rendelkezésre. A keretminták egyedi regisztrációs számmal vannak ellátva. A kiválasztás és a képméret felvétele után, az egyes képkeretekhez és szolgáltatásokhoz a szolgáltató minden esetben egyéni árszámítást végez, azaz minden ügyfél egyéni árajánlatot kap.

2. Egyedi méretű képkeretek árának számítása

Az egyéni, „testreszabott” képkeretek és egyéb szolgáltatások árai kiválasztás és a pontos méretek ill. egyéb technikai információk felvétele után külön-külön egyedileg kerülnek kiszámításra, mely kalkulációt közvetlenül az ügyféllel közlik. Ha az ügyfél elfogadja ezt az ajánlatot, a megrendelés rögzítésre kerül, majd megkezdődik feldolgozás. A feltüntetett árak tartalmazzák a kötelező általános forgalmi adót és egyéb törvény által meghatározott adónemeket.

3. A megrendelés feldolgozása

A szolgáltató a megrendelés felvételekor azonnal tájékoztatja az ügyfelet a feldolgozás várható időtartamáról. A feldolgozás időtartama előre nem látható befolyásoló körülményi tényezők okozta késhet. Ha olyan keretet és szolgáltatáskombinációt választ ki az ügyfél, amely lehetővé teszi az azonnali szolgáltatást (pl.: termékek raktárkészletről), a megrendelés azonnal megvalósul, azaz átlagosan egy órán belül. A megvalósítás ideje változhat technikai megoldások és terméktípusoktól függően. A szolgáltató igyekszik- a legmagasabb minőségi elvárásokat szem előtt tartva- a lehető legrövidebb megvalósítási időn belül az ügyfelek megrendeléseit teljesíteni. Az ügyfélnek bármikor lehetősége van arra, hogy személyesen, telefonon vagy előre egyeztetett egyéni időponton keresztül információt kérjen a gyártási időről és a kapacitások lefoglaltságáról. Hosszabb feldolgozási idő esetén (megrendelés nem teljesíthető a felvétel napján) a szolgáltató minden esetben megrendelőlapot állít ki, amelyen a megrendelés regisztrációs száma feltűntetésre kerül. A regisztrációs szám alapján a helyszínen egyeztetett és elfogadott részletes megrendelési információk tárolásra kerülnek (pl.: kiválasztott képkerettípus, üvegtípus stb.)

4. Fizetési módok és számlázás

A Horváth & Lukács Galéria a nagycenki központjában lehetőség biztosít ügyfeleinek a készpénzes fizetés mellett bankkártyás fizetésre is. A szolgáltató vállalja, hogy a helyszínen feltűntetett kártya márkák és kártya típusokat (hitelkártya, bankkártya) az áruk és / vagy szolgáltatások árának összegétől függetlenül elfogadja. A szolgáltató biztosítja az elektronikus kártyafeldolgozáshoz szükséges hardver terminált és a kártyabirtokos zavartalan autentifikációjához szükséges diszkrét hitelesítési lehetőséget (például PIN-kód megadás). Ha a terminál nem igényel hitelesítést (pl. PIN-kód beírásával), akkor a terminál által létrehozott dokumentumot mindig a kártyatulajdonosnak személyesen alá kell írnia a megfelelő aláírási lehetőségnél.
Amennyiben az autentifikációval kapcsolatosan kétségek merülnének fel, a szolgáltatónak lehetősége van a kártyabirtokos személyazonosságát valamely hatósági okmány bekérése által ellenőrizni (névegyezés), majd ezt követően az ellenőrzést a kártyaolvasó által nyomatatott dokumentumon feljegyezni. mPOS terminálok esetében ezt a feljegyzést a megfelelő tranzakciós azonosítóra való utalással együtt kell megőrizni.

Kártyás fizetés Sopronban nem lehetséges!

Előre nem tervezett technikai kiesés, hiba vagy külsős befolyás (pl.: természeti katasztrófa, vihar) okozta műszaki hiba esetén a szolgáltató az ügyfelei megértését kéri, hogy hiba megszűntetéséig bankkártyás fizetés helyett a készpénzfizetési módot válasszák.

A számlázást automatikusan történik. Amennyiben az ügyfél előre értesíti a szolgáltatót, névre szóló számla is kiállítható.

A hosszabb feldolgozási idővel rendelkező megrendelések esetében a 50% -os előleget számít fel a szolgáltató, amelynek kiegyenlítése a megrendelés felvételekor történik.

5. Megbízhatóság és diszkréció

A szolgáltató a lehető legnagyobb bizalmassággal és titoktartással kezeli minden megrendelés feldolgozását. A szolgáltató és ügyfelei kölcsösen vállalják, hogy a szóbeli megállapodás szerinti feltételeket, bizalmas információkat, dokumentumokat, adatokat és technológiákat (melyek a nyilvánosság elől zártak és hozzáférhetetlenek) bizalmasan kezelik, és harmadik felek számára csak a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulásával teszik elérhetővé. Ez nem akadályozza meg a feleket abban, hogy bizalmas információkat bocsássanak ki, az esetben, ha azok a kötelező jogi rendelkezések végrehajtását szolgálják.

6. Raktározás

A bekeretezett képek és egyéb termékek tárolását a szolgáltató az átvétel időpontjáig garantálja, de legfeljebb a megrendelést követő 6 hónapig biztosítja. 6 hónap után minden megkezdett hónapban havi 5% tárolási díj kerül felszámolásra.

7. A tulajdonjog fenntartása

A szolgáltató a számla tejes összegének kiegyenlítéséig fenntartja a megállapodás tárgyának tulajdoni jogát.

8. Reklamációk

A szolgáltató célja, hogy minden megrendelést megfelelő minőségben és az ügyfél teljes megelégedésére teljesítse. Abban az esetben, ha az ügyfél ragaszkodik egy panaszhoz, a szolgáltató azonnal mérlegeli a panaszát, és utólagos korrigálások révén megpróbálja kijavítani.

A szolgáltató a megbízás alapján végzett munkát (a nem teljesítésre vonatkozó kártérítési igény sérelme nélkül) a következő módon garantálja:

Ha az ügyfél elfogadja ezen üzleti feltételek, átveszi a megrendelt terméket és hibát állapít meg, a jótállási igények csak akkor érvényesíthetőek, amennyiben a hibát azonnal a helyszínen bejelenti, de legfeljebb 5 munkanapon belül.
A szolgáltató a korrigálás gyártási költségeit vállalja. Mivel egyedi, méretre szabott termékekről van szó, így a szolgáltatónak joga van legalább háromszoros korrigálási lehetőségre.

Ha a javítási folyamat nem vihető véghez vagy kudarcba fullad, különösen, ha a hiba nem küszöbölhető ki, vagy a további javítási kísérletek elfogadhatatlanok az ügyfél számára, az ügyfél elállhat az eredeti megállapodástól (megállapodás felbontása) és indítványozhatja a visszavonást vagy az előzetesen megegyezett ár mérséklését.

Az személyes átvétel után benyújtott panaszokat nem áll módunkban elfogadni!

9. Technikai eltérések

A weboldalon, prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hírlevélben és hirdetésekben szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok eltérhetnek az ezekben megadottaktól.

10. Jogi illetékesség

Az üzleti kapcsolatból származó jelen és jövőbeni követelések esetében a kizárólagos illetékes joghatóság a szolgáltató székhelye. Ugyanez a nemzeti jog alkalmazandó, ha az ügyfélnek nincs általános joghatósága Magyarországon, a megállapodást követően áthelyezi lakóhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét az országból, vagy ha a lakóhelye vagy jogszabály szerinti tartózkodási helye nem ismert a vádemelés benyújtásának időpontjában.

Scroll to Top